Modelformulier Herroepingsrecht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: Bos Business Coaching, Mauritsstraat 1A, 9671 BV te Winschoten, info@bosbusinesscoaching.nl
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* :
  • Naam consumenten(en):
  • Adres consument(en):
  • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

© Copyright 2019 - Bos Business Coaching
WhatsApp chat