Single Blog

Omgaan met ergernissen

Hoe reguleer je emoties?
Als iemand niet doet wat de bedoeling is of schadelijke dingen doet, kun je geërgerd of verontwaardigd raken, of anderszins geëmotioneerd. Het is voor veel mensen lastig om hun boze impulsen te beheersen en rustig te blijven, terwijl ze van binnen koken. Toch moet je goed leren te worden in emotieregulatie en impulsbeheersing.

Kinderen glimlachen wel 400 keer per dag, terwijl volwassenen blijven steken op ongeveer 15 keer. Kinderen zijn zich enorm bewust van hun omgeving en beleven elk moment intens. Probeer hetzelfde te doen en lach meer!

Impulsbeheersing is geassocieerd met vele voordelen. Het blijft dat mensen met veel zelfdiscipline het meest sociaal zijn. Ze hebben namelijk geleerd om hun impulsen te beheersen en goede relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, ze kunnen hun agressie beteugelen, hun behoeften uitstellen en zich aanpassen aan de sociale context waarin ze verkeren. Daarnaast presteren mensen die hun impulsen beheersen beter en bereiken ze hun lange termijndoelen beter. Mensen die hun impulsen kunnen beheersen, zorgen dat ze kalmeren voordat ze reageren. Maar is dat nu juist wel goed? En moet je niet je woede soms kunnen uitten?
Ten eerste leidt het stoom afblazen (het uiten van je boosheid of ergernis) ertoe dat je juist bozer of geërgerder wordt in plaats van minder. Het uiten van emoties versterkt namelijk die emoties. Ten tweede schatten de mensen de pijn die ze anderen doen in als minder intenst dan de pijn die ze zelf voelen als anderen hen bekritiseren. Vandaar dat het zeggen waar het op staat een escalerend effect heeft.

Hoe kun jij je emoties nu reguleren?
Als je je enorm ergert of juist ontzettend blij bent, kan het moeilijk zijn om je emoties in goede banen te leiden en er iets constructiefs mee te doen. Een relativerende gedachte die kan helpen is deze. Hoe je je voelt, kan snel veranderen. De actie zit in de interactie, dus als de interactie verandert, veranderen je gevoelens ook. Als je niet je boosheid uit, maar in plaats daarvan een goede vraag stelt waar de ander constructief op reageert, dan kijk je alweer anders naar die ander en voel je je ook anders

Pessimisten krijgen dezelfde kansen als optimisten, maar dat willen zij nog wel eens vergeten. Als je vaak iets negatief opvat, is de kans groot dat je je uiteindelijk ongelukkig voelt. Maar als je uitkijkt naar het positieve, is de kans veel groter dat je je goed voelt.

Er is een simpele mentale ombuigingstechniek die iedereen, ongeacht leeftijd, kan inzetten en die versterkend werkt voor je zelfdiscipline. We zijn in staat om deze sensorische ervaringen om te zetten in gedachten. Dat kunnen we goed gebruiken als mentale ombuigingstechniek. Door onze gedachten te richten op beredeneren en verwerken van informatie, transformeren we een hete cognitie naar een koele cognitie. Als je boosheid voelt opkomen, kun je je richten op het verzamelen, beredeneren en verwerken van informatie, waardoor je boosheid afneemt en je weer rationeel kunt reageren. Je brein kan niet tegelijkertijd boos zijn en analytisch denken. Richt je je aandacht op je doel, dan krijgen boze gevoelens geen kans.

Wat ook goed kan werken, is het “doe alsof” principe benutten. Dat principe maakt gebruik van het feit dat je gevoel een informant is van hoe je je aan het gedragen bent. Gevoel volgt gedrag. Wil je je beheerst en rustig voelen, gedraag je dan beheerst en rustig. Je gevoelens volgen dan, waardoor wat begon als “doen alsof”, echt wordt hoe je je voelt.

Ook een pauze kan helpen. Je kunt zeggen: “ik merk dat ik even niet goed meer weet hoe ik verder kan in dit gesprek…. Ik wil er graag even over nadenken, en ik kom er op terug”. In de pauze kun je weer bedenken wat je wilt bereiken. Vervolgens kun je het vervolggesprek op een progressiegerichte manier voorbereiden.

Een tegenslag is een gelegenheid om opnieuw te beginnen, maar dan slimmer!

Comments (0)

© Copyright 2019 - Bos Business Coaching
WhatsApp chat